Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Różnica między ofertą a ofertą

Oferta oznacza stałą ofertę cenową podaną klientowi w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu. Ma prawne powiązanie, które po zaakceptowaniu przez klienta nie może zostać zmienione. Nie jest to dokładnie to samo, co oferta, która jest odpowiedzią na zaproszenie do składania ofert złożone przez potencjalnego dostawcę.

Zaproszenie do składania ofert to otwarte zapytanie ofertowe reklamowane przez organizację w lokalnej gazecie w celu zaproszenia potencjalnych i zainteresowanych dostawców do złożenia oferty na dostawę towarów lub usług. Wydawany jest dla wielu kontraktów, takich jak kontrakt budowlany, dostarczanie maszyn, dostarczanie oprogramowania itp. Cały proces zaproszenia do składania ofert, składania ofert i wypełniania oferty jest częścią procesu przetargowego.

W tym fragmencie artykułu wyjaśnimy istotne różnice między ofertą a ofertą, zobaczmy.

Wykres porównania

Podstawa do porównaniaCytatDelikatny
ZnaczenieCudzysłów to dokument określający szacunkowy koszt, dostawę towarów lub usług lub zamówienie czegoś.Przetarg oznacza proces pozyskiwania dostawców, licytowania towarów lub usług wymaganych przez kupującego.
Odpowiedź naProśba o ofertęZapytanie ofertowe
składnikiCena £Cena i jakość
ZakresWąskiStosunkowo duży

Definicja oferty

Wycena może być rozumiana jako formalny dokument obietnicy, udzielony przez potencjalnego dostawcę, w celu dostarczenia określonych towarów lub usług potrzebnych kupującemu po określonej cenie pod określonymi warunkami. Składa się z warunków sprzedaży, płatności i gwarancji, w tym ceny ustalonej dla produktu lub usługi, daty, godziny i miejsca dostawy, okresu ważności oferty.

Oferta cenowa pomaga kupującemu poznać koszt towarów lub usług przed dokonaniem zakupu. W celu uzyskania kwotowań (tj. Ceny za wymagany materiał), na ogół przetargi są przeprowadzane przez przedsiębiorstwa rządowe.

Definicja oferty

Przetarg jest niczym innym, jak odpowiedzią na zaproszenie do oferowania produktów lub usług po cenach i określonej jakości, ale z zastrzeżeniem określonych warunków.

Zaproszenie do składania ofert jest organizowane przez przedsiębiorstwo rządowe, instytucję finansową lub dużą korporację dla różnych projektów, gdy chcą oni nabyć towary na dużą skalę, wynająć usługi lub nabyć / zbudować coś, ale nie są w stanie dostarczyć ich samodzielnie . W tym celu dostawcy zewnętrzni są zaproszeni do składania ofert i składania ofert.

Dokument przetargowy jest wysyłany do potencjalnych dostawców, aby uzyskać informacje, aby wybrać dostawcę na podstawie ceny, warunków dostawy i dostępności. Sprzedawcy, którzy są zainteresowani wnioskiem dotyczącym wniosku, mogą odpowiedzieć na wniosek, w określonym terminie, przedstawiając najlepszą ofertę w zapieczętowanych kopertach, właściwemu organowi.

Przetarg jest jak konkurs na zamówienie, w którym wielu potencjalnych dostawców jest zobowiązanych do złożenia ofert, zawierających cenę i jakość wymaganych materiałów.

Zaproszenie jest publikowane w lokalnej prasie danego państwa lub kraju, ponieważ jest to obowiązkowy wymóg, aby zachować przejrzystość w ich działaniach.

Kluczowe różnice między ofertą a ofertą

Różnice między ofertą a ofertą omówiono w punktach poniżej:

  1. Oferta jest ceną stałą, która po zaakceptowaniu przez klienta nie może być modyfikowana ani modyfikowana. Z drugiej strony, oferta jest odpowiedzią na zaproszenie do przetargu, które jest wykorzystywane do znalezienia najlepszego stosunku jakości do ceny od potencjalnych dostawców.
  2. Zarówno oferta, jak i oferty są ofertami. Wycena jest odpowiedzią na zapytanie ofertowe (RFQ), natomiast oferta jest stosowana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (RFT).
  3. Jedynym istotnym elementem oferty jest cena, która wyjaśnia koszt umowy złożony przez dostawcę. W przeciwieństwie do tego, oferta ma dwa główne elementy: cenę i jakość, przy czym cena określa najlepszą cenę oferowaną przez dostawcę, która jest porównywana z innymi dostawcami, a jakość określa potencjał dostawców do dostarczenia określonych towarów.
  4. Zakres zamówienia jest szerszy w porównaniu do oferty, ponieważ oferta jest częścią oferty, która zawiera ceny materiałów, które należy dostarczyć.

Wniosek

Agencje rządowe lub korporacje wybierają oferty lub oferty, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom i zapewniają wartość za pieniądze. Aby zachować przejrzystość, uczciwość i otwartość w działaniach rządu, przetargi są organizowane przez instytucje publiczne i korporacje.

Top