Zalecane, 2024

Wybór Redakcji

Media społecznościowe

7 dobrych manier należy rozważyć w Internecie

Internet lub po prostu Net (jak nazywa to większość Gen Y) jest obecnie bardzo podstawową koniecznością. Pozwala nie tylko pozostać w kontakcie z przyjaciółmi (i nieznajomymi), ale także pomaga w codziennych obowiązkach. Dawno minęły czasy, kiedy najbardziej zaawansowany technologicznie student w kolegiach i najbardziej wyrafinowane osoby w biurach korzystały z internetu. Dzisiaj praw

fajne gadżety

10 fajnych akcesoriów Amazon Tap, które powinieneś kupić

Echo Amazon stało się bardzo udanym urządzeniem, a Amazon uruchomił niedawno kolejne dwa urządzenia - Amazon Tap i Echo Dot. Podczas gdy wszystkie trzy urządzenia Amazon różnią się od siebie, Amazon Tap jest tym, który jest prawdopodobnie najbardziej wyjątkowy dzięki swojej przenośnej naturze. Inteligentny

różnica pomiędzy

Różnica między poszukiwaniem poinformowanym i niedoinformowanym

Wyszukiwanie to proces znajdowania sekwencji kroków potrzebnych do rozwiązania dowolnego problemu. Wcześniejsza różnica między wyszukiwaniem informacyjnym a nieświadomym polega na tym, że wyszukiwanie oparte na wiedzy dostarcza wskazówek, gdzie i jak znaleźć rozwiązanie. I odwrotnie, wyszukiwanie niedoinformowane nie dostarcza dodatkowych informacji o problemie, z wyjątkiem jego specyfikacji. Jednak zaró

różnica pomiędzy

Różnica między rozumowaniem w przód i w tył w sztucznej inteligencji

W Sztucznej inteligencji celem poszukiwań jest znalezienie ścieżki przez przestrzeń problemową. Istnieją dwa sposoby prowadzenia takich poszukiwań, które są rozumowaniem przyszłościowym i wstecznym. Istotna różnica między nimi polega na tym, że rozumowanie z wyprzedzeniem rozpoczyna się od początkowych danych w kierunku celu. Odwrotnie, rozu

różnica pomiędzy

Różnica między PLA i PAL

PLA i PAL to typy programowalnych urządzeń logicznych (PLD), które służą do projektowania logiki kombinowanej wraz z logiką sekwencyjną. Istotna różnica między PLA i PAL polega na tym, że PLA składa się z programowalnego zestawu bramek AND i OR, podczas gdy PAL ma programowalną tablicę AND, ale stałą tablicę bramki OR. PLD zapewnia pros

różnica pomiędzy

Różnica między soft computing a hard computing

Miękkie obliczenia i twarde obliczenia to metody obliczeniowe, w których twarda technologia jest tradycyjną metodologią opartą na zasadach dokładności, pewności i elastyczności. Z drugiej strony, soft computing jest nowoczesnym podejściem opartym na idei aproksymacji, niepewności i elastyczności. Zanim zroz

różnica pomiędzy

Różnica między UMA i NUMA

Multiprocesory można podzielić na trzy kategorie modeli pamięci współużytkowanej - UMA (Jednolity dostęp do pamięci), NUMA (nierównomierny dostęp do pamięci) i COMA (dostęp do pamięci podręcznej). Modele są zróżnicowane w zależności od sposobu dystrybucji zasobów pamięci i sprzętu. W modelu UMA pamięć

różnica pomiędzy

Różnica między nauką nadzorowaną i bez nadzoru

Uczenie nadzorowane i bez nadzoru to paradygmaty uczenia maszynowego, które są wykorzystywane w rozwiązywaniu zadań, ucząc się na podstawie doświadczenia i miary wydajności. Nadzorowane i bez nadzoru nauki różnią się głównie tym, że nadzorowane uczenie się obejmuje mapowanie od danych wejściowych do istotnych wyników. Wręcz przeciwnie

różnica pomiędzy

Różnica między zbiorem rozmytym a zestawem ostrym

Zbiór rozmytych i ostry zestaw są częścią odrębnych teorii zestawów, w których zestaw rozmytych implementuje logikę o nieskończonej wartości, podczas gdy zestaw wyraźny stosuje logikę dwuwartościową. Wcześniej sformułowano zasady systemu eksperckiego oparte na logice Boolean, w której stosowane są ostre zbiory. Ale potem naukowc

różnica pomiędzy

Różnica między mikroprocesorem a mikrokontrolerem

Mikroprocesor i mikrokontroler to typowe programowalne chipy elektroniczne wykorzystywane do różnych celów. Istotna różnica między nimi polega na tym, że mikroprocesor to programowalny silnik obliczeniowy składający się z jednostek logicznych, jednostek CU i rejestrów, powszechnie wykorzystywany jako jednostka przetwarzania (np. Procesor

różnica pomiędzy

Różnica między adresem logicznym i fizycznym w systemie operacyjnym

Adres jednoznacznie identyfikuje lokalizację w pamięci. Mamy dwa typy adresów, które są adresem logicznym i adresem fizycznym. Adres logiczny jest adresem wirtualnym i może być oglądany przez użytkownika. Użytkownik nie może bezpośrednio zobaczyć fizycznego adresu. Adres logiczny jest używany jako odniesienie, aby uzyskać dostęp do adresu fizycznego. Podstawową róż

różnica pomiędzy

Różnica między czujnikami i urządzeniami wykonawczymi

Czujniki i elementy wykonawcze są niezbędnymi elementami systemów wbudowanych. Są one wykorzystywane w kilku rzeczywistych zastosowaniach, takich jak system sterowania lotem w samolocie, systemy sterowania procesem w reaktorach jądrowych, elektrownie, które wymagają sterowania zautomatyzowanego. Czujn

różnica pomiędzy

Różnica między C # i C ++

C # i C ++ to języki programowania, w których C ++ jest potomkiem C #. Jednak C # pochodzi z języka C i ma wiele funkcji C i C ++, ale niektóre funkcje są również upuszczone w C #. Jeśli chodzi o produktywność programisty, C # jest o wiele lepszy od C ++ i C. Główna różnica między C # i C ++ leży w jego aplikacjach, gdzie C # może być używany do tworzenia aplikacji internetowych i biznesowych, podczas gdy C ++ jest przydatny, gdy programista chce stworzyć coś, co wymaga bliskiej interakcji ze sprzętem. Wykres porównania Po

różnica pomiędzy

Różnica między planowaniem wstępnym i niepriorytatywnym w systemie operacyjnym

Obowiązkiem harmonogramu procesora CPU jest przypisanie procesu do procesora, gdy procesor jest w stanie bezczynności. Program planujący CPU wybiera proces z gotowej kolejki i przydziela proces procesorowi. Harmonogram, który ma miejsce, gdy proces przechodzi ze stanu pracy do stanu gotowości lub ze stanu oczekiwania do stanu gotowości, nazywa się Planowanie wstępne . W przy

różnica pomiędzy

Różnica między transmisją synchroniczną i asynchroniczną

W poprzednim artykule omówiliśmy transmisję szeregową i równoległą. Jak wiemy w danych transmisji szeregowej dane są wysyłane bit po bicie, w taki sposób, że każdy bit podąża za innym. Jest to dwa rodzaje, mianowicie synchroniczna i asynchroniczna transmisja. Jedną z głównych różnic jest to, że w Transmisji Synchronicznej nadawca i odbiorca powinni mieć zsynchronizowane zegary przed transmisją danych. Natomiast transmisja

różnica pomiędzy

Różnica między LAN, MAN i WAN

Sieć umożliwia komputerom łączenie się i komunikowanie się z różnymi komputerami za pośrednictwem dowolnego medium. LAN, MAN i WAN to trzy typy sieci zaprojektowane do działania w obszarze, który obejmują. Istnieją pewne podobieństwa i różnice między nimi. Jedną z głównych różnic jest obszar geograficzny, który obejmuje, tj. LAN obejmuje najmniej

różnica pomiędzy

Różnica między protokołem Stop-and-Wait Protocol a protokołem Sliding Window

Protokół Stop-and-wait i Sliding Window Protocol są metodami opracowanymi do obsługi sterowania przepływem transmisji danych w sieci. Te metody różnicowane głównie przez stosowane przez nich techniki, takie jak "zatrzymaj i czekaj", wykorzystują koncepcję potwierdzania każdej jednostki danych przed wysłaniem kolejnej jednostki danych. Odwrotnie,

różnica pomiędzy

Różnica między pętlą while i do-while Loop

Instrukcje iteracyjne pozwalają na wielokrotne wykonywanie instrukcji, dopóki warunek nie zostanie spełniony. Instrukcje iteracyjne w językach C ++ i Java to, w przypadku pętli, pętla while i while. Te instrukcje są powszechnie nazywane pętlami. Tutaj główna różnica między pętlą while a pętlą while polega na tym, że warunek sprawdzania pętli przed iteracją pętli, podczas gdy pętla do-while sprawdza warunek po wykonaniu instrukcji wewnątrz pętli. W tym artykule omówimy

różnica pomiędzy

Różnica między stronicowaniem a segmentacją w systemie operacyjnym

Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym jest niezbędną funkcjonalnością, która umożliwia przydzielenie pamięci do procesów w celu wykonania i zwalnianie pamięci, gdy proces nie jest już potrzebny. W tym artykule omówimy dwa schematy zarządzania pamięcią i segmentację. Podstawowa różnica między stronicowaniem a segmentacją polega na tym, że "strona" jest blokiem o stałej wielkości, podczas gdy "segment" jest blokiem o zmiennej wielkości. Omówimy nieco więcej róż

różnica pomiędzy

Różnica między fragmentacją wewnętrzną a zewnętrzną

Ilekroć proces jest ładowany lub usuwany z bloku pamięci fizycznej, tworzy małą dziurę w przestrzeni pamięci, która jest nazywana fragmentem. Z powodu fragmentacji system nie może przydzielić przylegającej przestrzeni pamięci do procesu, mimo że ma żądaną ilość pamięci, ale w sposób nieciągły. Fragmentację dzieli

różnica pomiędzy

Różnica między czystym ALOHA i szczelinowym ALOHA

Pure ALOHA i Slotted ALOHA to protokoły Random Access, które są implementowane w warstwie Medium Access Control (MAC), podwarstwę warstwy łącza danych. Celem protokołu ALOHA jest ustalenie, która konkurencyjna stacja musi uzyskać kolejną szansę dostępu do kanału wielodostępowego w warstwie MAC. Główną różni

różnica pomiędzy

Różnica między gwiazdą a topologią siatki

Topologia gwiazdy i siatki to rodzaje topologii, w których topologia gwiazdy występuje w transmisji typu "każdy z każdym", a topologia siatki działa jako transmisja pierwotna-wtórna. Jednak te topologie różnią się głównie fizycznym i logicznym rozmieszczeniem podłączonych urządzeń. Topologia gwia

różnica pomiędzy

Różnica między przekaźnikiem ramowym a ATM

Gdy multimedia są przesyłane przez sieć, wymagają zmiennej szerokości pasma i różnych rodzajów ruchu, co jest znane jako heterogeniczna usługa. Aby świadczyć te usługi, wymagana jest wysoka szybkość transmisji, a różne szybkości transmisji muszą być połączone. Te cechy są osiągane za pomocą różnych technik znanych jako przekaźniki klatek i ATM (Asynchronous Transfer Mode). Różnica między przekaźnik

różnica pomiędzy

Różnica między rekurencją a iteracją

Rekursja i iteracja zarówno wielokrotnie wykonuje zestaw instrukcji. Rekurencja występuje wtedy, gdy instrukcja w funkcji wywołuje się wielokrotnie. Ta iteracja ma miejsce, gdy pętla jest wykonywana wielokrotnie, dopóki warunek kontrolny nie stanie się fałszywy. Podstawową różnicą między rekursją a iteracją jest to, że rekurencja jest procesem, zawsze stosowanym do funkcji. Ta iteracja do

różnica pomiędzy

Różnica między protokołami Go-Back-N i Selective Repeat

"Protokół Go-Back-N i" Protokół selektywnego powtarzania "są protokołami przesuwanego okna. Protokół przesuwania okna jest przede wszystkim protokołem kontroli błędów, tj. Jest to metoda wykrywania błędów i korekcji błędów. Podstawową różnicą między protokołem "wracaj-n" a protokołem selektywnego powtarzania jest to, że "protokół typu" powrót-n "przesyła ponownie wszystkie ramki leżące po uszkodzonej lub zgubionej ramce. "Selektywny protokół powt

różnica pomiędzy

Różnica między przełączaniem obwodów a przełączaniem komunikatów

Przełączanie obwodów i przełączanie komunikatów są odrębnymi technikami stosowanymi do łączenia wielu urządzeń ze sobą. Istotna różnica między przełączaniem obwodów i przełączaniem komunikatów polega na tym, że przełączanie obwodów buduje dedykowane połączenie fizyczne między dwoma urządzeniami uczestniczącymi w komunikacji. Z drugiej strony, technika pr

różnica pomiędzy

Różnica między algorytmem a schematem blokowym

W programowaniu rozwiązanie problemu jest najpierw wyjaśniane w postaci algorytmu, który zawiera kolejne kroki rozwiązania. Aby ułatwić programistom, obie formy ewoluowały w celu wyrażenia algorytmu, który jest schematem blokowym i pseudokodami. Schemat blokowy jest konstruowany za pomocą różnych symboli i zapewnia większą zrozumiałość algorytmu. Algorytm i sche

różnica pomiędzy

Różnica między HDLC i PPP

Główną różnicą między HDLC i PPP jest to, że HDLC jest protokołem zorientowanym na bit, podczas gdy PPP jest protokołem zorientowanym na znak. HDLC i PPP są najważniejszymi protokołami warstwy łącza danych wykorzystywanymi w sieci WAN (sieć rozległa), w których HDLC można również zaimplementować z PPP w celu uzyskania wydajnych wyników. HDLC opisuje technikę

różnica pomiędzy

Różnica między techniką zastępowania a techniką transpozycji

Technika podstawienia i technika transpozycji są podstawowymi metodami kodyfikowania komunikatu w postaci zwykłego tekstu w celu uzyskania odpowiedniego zaszyfrowanego tekstu. Te dwie metody są podstawowymi elementami techniki szyfrowania i mogą być również używane razem, co jest nazywane szyfrem produktu . Zasadn

różnica pomiędzy

Różnica między sortowaniem wstawiania i sortowaniem wyboru

Sortowanie sortowania i selekcji sortowania to techniki używane do sortowania danych. Większość sortowania w celu sortowania i selekcji można rozróżnić za pomocą metody, której używają do sortowania danych. Sortowanie wstawiania wstawia wartości w presortowanym pliku, aby posortować zestaw wartości. Z drugiej str

różnica pomiędzy

Różnica między steganografią a kryptografią

Bezpieczeństwo sieci stało się kluczową częścią nowoczesnego systemu komunikacji. Zapotrzebowanie na bezpieczeństwo sieci powstało w celu zachowania poufności i integralności danych i ochrony przed nieuprawnionym dostępem. Steganografia i kryptografia są dwiema stronami monety, gdzie steganografia ukrywa ślady komunikacji, podczas gdy kryptografia wykorzystuje szyfrowanie, aby wiadomość była niezrozumiała. Steganografia ni

różnica pomiędzy

Różnica między SIP i VoIP

SIP i VoIP są technologiami umożliwiającymi wszelkiego rodzaju komunikację w Internecie. VoIP jest jednak osobno używany do telefonii IP, ale SIP to protokół, który obsługuje ogólną wymianę multimediów. Dokładniej, protokół sygnalizacyjny SIP jest sposobem standaryzacji telefonii VoIP lub IP. Protokół SIP (

różnica pomiędzy

Różnica między liniową i nieliniową strukturą danych

Struktura danych może być zdefiniowana jako interpretacja zależności logicznej istniejącej między pojedynczymi elementami danych. Liniowa i nieliniowa struktura danych jest podklasyfikacją struktury danych, która jest objęta strukturą danych nieprostowych. Istotna różnica między nimi polega na tym, że liniowa struktura danych porządkuje dane w sekwencję i podąża za jakimś porządkiem. Podczas gdy nielin

różnica pomiędzy

Różnica między kolejką liniową a kolejką cykliczną

Prosta kolejka liniowa może być zaimplementowana na różne trzy sposoby, wśród których jednym z typów jest kolejka cykliczna. Różnica między kolejką liniową a kolistą leży w czynnikach strukturalnych i wydajności. Zasadnicza różnica między kolejką liniową a kolistą polega na tym, że kolejka liniowa zajmuje więcej miejsca niż kolejka cykliczna, podczas gdy kolejka cykliczna została opracowana w celu ograniczenia strat pamięci w kolejce liniowej. Kolejka może być opisana

różnica pomiędzy

Różnica między definicją a deklaracją

Definicja i deklaracja to bardzo mylące pojęcia, jeśli dopiero zaczynasz programować. Te dwie koncepcje różnią się pod pewnymi względami, ponieważ definicja wiąże się z przypisaniem pamięci do zmiennych, podczas gdy w pamięci deklaracji nie jest alokowana. Deklaracja może być wykonana więcej niż raz, i odwrotnie, jednostka może być zdefiniowana dokładnie raz w programie. Definicja jest autom

różnica pomiędzy

Różnica między podejściem odgórnym a oddolnym

Algorytmy są zaprojektowane przy użyciu dwóch podejść, które są podejściem odgórnym i oddolnym. W podejściu od góry złożony moduł jest podzielony na submoduły. Z drugiej strony, podejście oddolne rozpoczyna się od elementarnych modułów, a następnie łączy je dalej. Wcześniejszym celem algorytmu jest operowanie danymi zawartymi w strukturze danych. Innymi słowy, algoryt

różnica pomiędzy

Różnice między prywatnymi a chronionymi w C ++

Istnieją trzy typy ochrony dostępu zdefiniowane w języku programowania C ++ do ukrywania danych. Ukrywanie danych jest istotną częścią programowania obiektowego. Prywatne i chronione słowa kluczowe oferują poziom ochrony dostępu, aby ukryć dane i funkcje w obrębie klasy. Prywatni członkowie nie mogą być dziedziczeni, gdy chroniony członek może być dziedziczony, ale w ograniczonym zakresie. Te specyfikatory

różnica pomiędzy

Różnica między abstrakcją a ukrywaniem danych

Abstrakcja i ukrywanie danych to kluczowe pojęcia programowania obiektowego. Abstrakcja to metoda wyrażania ważnych właściwości bez angażowania szczegółów tła. Z drugiej strony ukrywanie danych izoluje dane z prostego dostępu programu. Chociaż oba pojęcia brzmią podobnie w tym sensie, ale różnią się. Abstrakcja zapewn

różnica pomiędzy

Różnica między CGI a serwletem

CGI i Servlet to programy znajdujące się w sieci lub serwerze aplikacji i wspomagające komunikację między serwerem WWW a przeglądarką (stroną klienta) w celu dynamicznego generowania treści WWW. CGI i servlet można różnicować, ponieważ działają w różny sposób i mają odrębną funkcjonalność i funkcje. Programy CGI (Common G

różnica pomiędzy

Różnica między Grantem a Odwołaniem

W SQL polecenia DCL są używane do przypisywania różnych uprawnień użytkownikowi, ten typ autoryzacji jest nazywany uprawnieniem. Polecenia Grant i Revoke są poleceniami DCL. Komenda GRANT służy do nadawania uprawnień użytkownikom, podczas gdy komenda REVOKE służy do wycofania autoryzacji. Wybierz, ws

różnica pomiędzy

Różnica między dublowaniem a replikacją

Odzwierciedlanie i replikacja to terminy w jakiś sposób związane z kopiowaniem danych w systemie DBMS. Wcześniejsza różnica między tworzeniem kopii lustrzanych a replikacją polega na tym, że tworzenie kopii lustrzanych odnosi się do kopiowania bazy danych do innej lokalizacji, podczas gdy replikacja obejmuje kopiowanie danych i obiektów bazy danych z jednej bazy danych do innej bazy danych. Dublowani

różnica pomiędzy

Różnica między indeksem klastrowym i nieklastrowym

Indeks klastrowy i nieklastrowy to typy indeksu uporządkowania pojedynczego poziomu, w którym indeks klastrowy określa sposób przechowywania danych w wierszach tabeli. Z kolei indeks nieklastrowy przechowuje dane w jednym miejscu, a indeksy są przechowywane w innym miejscu. Ponadto każda tabela może mieć tylko jeden indeks klastrowy. W stos

różnica pomiędzy

Różnica między koncentratorem a przełącznikiem

Hub i Switch to urządzenia sieciowe, które wydają się podobne i fizycznie używane jako topologia gwiazdy. Istnieje jednak kilka różnic między koncentratorem a przełącznikiem. Różnica polega na tym, że logicznie hub działa jak magistrala, w której ten sam sygnał jest przesyłany do wszystkich połączeń. Z drugiej strony p

różnica pomiędzy

Różnica między klasyfikacją a regresją

Klasyfikacja i regresja to dwa główne problemy z prognozami, które zazwyczaj są przedmiotem eksploracji danych. Modelowanie predykcyjne to technika opracowywania modelu lub funkcji z wykorzystaniem danych historycznych do przewidywania nowych danych. Istotna różnica między klasyfikacją i regresją polega na tym, że klasyfikacja mapuje obiekt danych wejściowych na niektóre etykiety dyskretne. Z drugiej

różnica pomiędzy

Różnica między regresją liniową i logistyczną

Regresja liniowa i logistyczna to najbardziej podstawowa forma regresji, która jest powszechnie stosowana. Zasadnicza różnica między tymi dwoma jest taka, że ​​regresja logistyczna jest używana, gdy zmienna zależna ma charakter binarny. Natomiast regresja liniowa jest używana, gdy zmienna zależna jest ciągła, a natura linii regresji jest liniowa. Regresja jest

różnica pomiędzy

Różnica między kluczem podstawowym a kluczem unikatowym

Przeanalizowaliśmy już różne typy kluczy używanych w bazie danych i schemacie w poprzednich artykułach, a mianowicie różnicę między kluczem podstawowym a kluczem obcym. W tym artykule rozróżniamy klucz podstawowy i klucz unikalny. Zarówno klucz podstawowy, jak i klucz unikalny są używane do jednoznacznego identyfikowania krotki i wymuszania unikalności w kolumnie lub kombinacji kolumny. Zasadnicza róż

różnica pomiędzy

Różnica między IGRP i EIGRP

Protokoły routingu IGRP (Internal Gateway Routing Protocol) i EIGRP (Enhanced EIGRP) to dwa protokoły routingu używane w operacjach routingu. Protokół IGRP jest wewnętrznym protokołem routingu bramek odległościowych, ale protokół EIGRP zawiera funkcje routingu stanu łącza z protokołem routingu wektora odległości. Istnieje kilka

różnica pomiędzy

Różnica między schematem a instancją

Schemat i Instancja to podstawowe pojęcia związane z bazami danych. Główna różnica między schematem a instancją leży w ich definicji, gdzie Schemat jest formalnym opisem struktury bazy danych, podczas gdy Instancja jest zbiorem informacji aktualnie przechowywanych w bazie danych w określonym czasie. Instancj

różnica pomiędzy

Różnica między DBMS a RDBMS

DBMS to grupa powiązanych ze sobą danych i zbiór programów umożliwiających dostęp do tych danych. RDBMS jest wariantem DBMS opracowanym w celu usunięcia nieefektywności DBMS. Powszechną różnicą między DBMS i RDBMS jest to, że DBMS po prostu zapewnia środowisko, w którym ludzie mogą wygodnie przechowywać i pobierać informacje w obecności nadmiarowych danych. Z drugiej strony, R

różnica pomiędzy

Różnica między normalizacją a denormalizacją

Normalizacja i denormalizacja to metody stosowane w bazach danych. Terminy są zróżnicowane w przypadku, gdy Normalizacja jest techniką minimalizowania anomalii wstawiania, usuwania i aktualizacji poprzez eliminację zbędnych danych. Z drugiej strony, Denormalizacja jest odwrotnym procesem normalizacji, w którym redundancja jest dodawana do danych w celu poprawy wydajności konkretnej aplikacji i integralności danych. Normali

różnica pomiędzy

Różnica między SSD a HDD

Dyski SSD i HDD są drugorzędnymi urządzeniami pamięci masowej, które technicznie wykonują tę samą operację, ale mają zupełnie inne funkcje i są zbudowane w różny sposób przy użyciu różnych materiałów. Istnieją różne czynniki, które odróżniają SSD od dysku twardego wraz z ich zaletami i wadami. Dysk SSD (Solid State Dri

różnica pomiędzy

Różnica między klasyfikacją a klastrowaniem

Klasyfikacja i klastrowanie to dwa typy metod uczenia, które charakteryzują obiekty w grupy przez jedną lub więcej funkcji. Procesy te wydają się podobne, ale istnieje między nimi różnica w kontekście eksploracji danych. Wcześniejsza różnica między klasyfikacją i klastrowaniem polega na tym, że klasyfikacja jest używana w nadzorowanej technice uczenia, w której predefiniowane etykiety są przypisywane instancjom według właściwości, przeciwnie, klastrowanie jest używane w uczeniu bez nadzoru, gdzie podobne instancje są grupowane, w oparciu o ich cechy lub właściwości. Kiedy szkolenie jest dosta

Top