Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Pomoc systemu Windows

Windows 7 Przełącznik użytkownika wyłączony lub wyszarzony?

Mój klient miał ostatnio dziwny problem w systemie Windows 7, w którym nie mógł przełączać się między użytkownikami za pomocą normalnej procedury. Domyślnie, jeśli klikniesz Start, a następnie kliknij małą strzałkę obok zamknięcia, możesz wybrać opcję Przełącz użytkownika, jak pokazano poniżej: Jeśli ta opcja jest wyłączona lub wyszarzona w systemie Windows 7, jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby to naprawić. Jeśli jesteś w domenie i chcesz

jak

Jak zapisać się do programu podglądu Google Home

Firma Google ogłosiła niedawno program podglądu Google Home. Według Google użytkownicy zarejestrowani w tym programie otrzymają dostęp do nowych funkcji Google Home, zanim zostaną publicznie udostępnione. Nie będą to wersje testowe ani beta, ale będą na tym samym poziomie co aktualizacje wersji produkcyjnych. Ponadto uży

różnica pomiędzy

Różnica między poszukiwaniem poinformowanym i niedoinformowanym

Wyszukiwanie to proces znajdowania sekwencji kroków potrzebnych do rozwiązania dowolnego problemu. Wcześniejsza różnica między wyszukiwaniem informacyjnym a nieświadomym polega na tym, że wyszukiwanie oparte na wiedzy dostarcza wskazówek, gdzie i jak znaleźć rozwiązanie. I odwrotnie, wyszukiwanie niedoinformowane nie dostarcza dodatkowych informacji o problemie, z wyjątkiem jego specyfikacji. Jednak zaró

różnica pomiędzy

Różnica między rozumowaniem w przód i w tył w sztucznej inteligencji

W Sztucznej inteligencji celem poszukiwań jest znalezienie ścieżki przez przestrzeń problemową. Istnieją dwa sposoby prowadzenia takich poszukiwań, które są rozumowaniem przyszłościowym i wstecznym. Istotna różnica między nimi polega na tym, że rozumowanie z wyprzedzeniem rozpoczyna się od początkowych danych w kierunku celu. Odwrotnie, rozu

różnica pomiędzy

Różnica między PLA i PAL

PLA i PAL to typy programowalnych urządzeń logicznych (PLD), które służą do projektowania logiki kombinowanej wraz z logiką sekwencyjną. Istotna różnica między PLA i PAL polega na tym, że PLA składa się z programowalnego zestawu bramek AND i OR, podczas gdy PAL ma programowalną tablicę AND, ale stałą tablicę bramki OR. PLD zapewnia pros

różnica pomiędzy

Różnica między soft computing a hard computing

Miękkie obliczenia i twarde obliczenia to metody obliczeniowe, w których twarda technologia jest tradycyjną metodologią opartą na zasadach dokładności, pewności i elastyczności. Z drugiej strony, soft computing jest nowoczesnym podejściem opartym na idei aproksymacji, niepewności i elastyczności. Zanim zroz

różnica pomiędzy

Różnica między UMA i NUMA

Multiprocesory można podzielić na trzy kategorie modeli pamięci współużytkowanej - UMA (Jednolity dostęp do pamięci), NUMA (nierównomierny dostęp do pamięci) i COMA (dostęp do pamięci podręcznej). Modele są zróżnicowane w zależności od sposobu dystrybucji zasobów pamięci i sprzętu. W modelu UMA pamięć

różnica pomiędzy

Różnica między nauką nadzorowaną i bez nadzoru

Uczenie nadzorowane i bez nadzoru to paradygmaty uczenia maszynowego, które są wykorzystywane w rozwiązywaniu zadań, ucząc się na podstawie doświadczenia i miary wydajności. Nadzorowane i bez nadzoru nauki różnią się głównie tym, że nadzorowane uczenie się obejmuje mapowanie od danych wejściowych do istotnych wyników. Wręcz przeciwnie

różnica pomiędzy

Różnica między zbiorem rozmytym a zestawem ostrym

Zbiór rozmytych i ostry zestaw są częścią odrębnych teorii zestawów, w których zestaw rozmytych implementuje logikę o nieskończonej wartości, podczas gdy zestaw wyraźny stosuje logikę dwuwartościową. Wcześniej sformułowano zasady systemu eksperckiego oparte na logice Boolean, w której stosowane są ostre zbiory. Ale potem naukowc

różnica pomiędzy

Różnica między mikroprocesorem a mikrokontrolerem

Mikroprocesor i mikrokontroler to typowe programowalne chipy elektroniczne wykorzystywane do różnych celów. Istotna różnica między nimi polega na tym, że mikroprocesor to programowalny silnik obliczeniowy składający się z jednostek logicznych, jednostek CU i rejestrów, powszechnie wykorzystywany jako jednostka przetwarzania (np. Procesor

różnica pomiędzy

Różnica między adresem logicznym i fizycznym w systemie operacyjnym

Adres jednoznacznie identyfikuje lokalizację w pamięci. Mamy dwa typy adresów, które są adresem logicznym i adresem fizycznym. Adres logiczny jest adresem wirtualnym i może być oglądany przez użytkownika. Użytkownik nie może bezpośrednio zobaczyć fizycznego adresu. Adres logiczny jest używany jako odniesienie, aby uzyskać dostęp do adresu fizycznego. Podstawową róż

różnica pomiędzy

Różnica między czujnikami i urządzeniami wykonawczymi

Czujniki i elementy wykonawcze są niezbędnymi elementami systemów wbudowanych. Są one wykorzystywane w kilku rzeczywistych zastosowaniach, takich jak system sterowania lotem w samolocie, systemy sterowania procesem w reaktorach jądrowych, elektrownie, które wymagają sterowania zautomatyzowanego. Czujn

różnica pomiędzy

Różnica między C # i C ++

C # i C ++ to języki programowania, w których C ++ jest potomkiem C #. Jednak C # pochodzi z języka C i ma wiele funkcji C i C ++, ale niektóre funkcje są również upuszczone w C #. Jeśli chodzi o produktywność programisty, C # jest o wiele lepszy od C ++ i C. Główna różnica między C # i C ++ leży w jego aplikacjach, gdzie C # może być używany do tworzenia aplikacji internetowych i biznesowych, podczas gdy C ++ jest przydatny, gdy programista chce stworzyć coś, co wymaga bliskiej interakcji ze sprzętem. Wykres porównania Po

różnica pomiędzy

Różnica między planowaniem wstępnym i niepriorytatywnym w systemie operacyjnym

Obowiązkiem harmonogramu procesora CPU jest przypisanie procesu do procesora, gdy procesor jest w stanie bezczynności. Program planujący CPU wybiera proces z gotowej kolejki i przydziela proces procesorowi. Harmonogram, który ma miejsce, gdy proces przechodzi ze stanu pracy do stanu gotowości lub ze stanu oczekiwania do stanu gotowości, nazywa się Planowanie wstępne . W przy

różnica pomiędzy

Różnica między transmisją synchroniczną i asynchroniczną

W poprzednim artykule omówiliśmy transmisję szeregową i równoległą. Jak wiemy w danych transmisji szeregowej dane są wysyłane bit po bicie, w taki sposób, że każdy bit podąża za innym. Jest to dwa rodzaje, mianowicie synchroniczna i asynchroniczna transmisja. Jedną z głównych różnic jest to, że w Transmisji Synchronicznej nadawca i odbiorca powinni mieć zsynchronizowane zegary przed transmisją danych. Natomiast transmisja

różnica pomiędzy

Różnica między LAN, MAN i WAN

Sieć umożliwia komputerom łączenie się i komunikowanie się z różnymi komputerami za pośrednictwem dowolnego medium. LAN, MAN i WAN to trzy typy sieci zaprojektowane do działania w obszarze, który obejmują. Istnieją pewne podobieństwa i różnice między nimi. Jedną z głównych różnic jest obszar geograficzny, który obejmuje, tj. LAN obejmuje najmniej

różnica pomiędzy

Różnica między protokołem Stop-and-Wait Protocol a protokołem Sliding Window

Protokół Stop-and-wait i Sliding Window Protocol są metodami opracowanymi do obsługi sterowania przepływem transmisji danych w sieci. Te metody różnicowane głównie przez stosowane przez nich techniki, takie jak "zatrzymaj i czekaj", wykorzystują koncepcję potwierdzania każdej jednostki danych przed wysłaniem kolejnej jednostki danych. Odwrotnie,

różnica pomiędzy

Różnica między pętlą while i do-while Loop

Instrukcje iteracyjne pozwalają na wielokrotne wykonywanie instrukcji, dopóki warunek nie zostanie spełniony. Instrukcje iteracyjne w językach C ++ i Java to, w przypadku pętli, pętla while i while. Te instrukcje są powszechnie nazywane pętlami. Tutaj główna różnica między pętlą while a pętlą while polega na tym, że warunek sprawdzania pętli przed iteracją pętli, podczas gdy pętla do-while sprawdza warunek po wykonaniu instrukcji wewnątrz pętli. W tym artykule omówimy

różnica pomiędzy

Różnica między stronicowaniem a segmentacją w systemie operacyjnym

Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym jest niezbędną funkcjonalnością, która umożliwia przydzielenie pamięci do procesów w celu wykonania i zwalnianie pamięci, gdy proces nie jest już potrzebny. W tym artykule omówimy dwa schematy zarządzania pamięcią i segmentację. Podstawowa różnica między stronicowaniem a segmentacją polega na tym, że "strona" jest blokiem o stałej wielkości, podczas gdy "segment" jest blokiem o zmiennej wielkości. Omówimy nieco więcej róż

różnica pomiędzy

Różnica między fragmentacją wewnętrzną a zewnętrzną

Ilekroć proces jest ładowany lub usuwany z bloku pamięci fizycznej, tworzy małą dziurę w przestrzeni pamięci, która jest nazywana fragmentem. Z powodu fragmentacji system nie może przydzielić przylegającej przestrzeni pamięci do procesu, mimo że ma żądaną ilość pamięci, ale w sposób nieciągły. Fragmentację dzieli

różnica pomiędzy

Różnica między czystym ALOHA i szczelinowym ALOHA

Pure ALOHA i Slotted ALOHA to protokoły Random Access, które są implementowane w warstwie Medium Access Control (MAC), podwarstwę warstwy łącza danych. Celem protokołu ALOHA jest ustalenie, która konkurencyjna stacja musi uzyskać kolejną szansę dostępu do kanału wielodostępowego w warstwie MAC. Główną różni

różnica pomiędzy

Różnica między gwiazdą a topologią siatki

Topologia gwiazdy i siatki to rodzaje topologii, w których topologia gwiazdy występuje w transmisji typu "każdy z każdym", a topologia siatki działa jako transmisja pierwotna-wtórna. Jednak te topologie różnią się głównie fizycznym i logicznym rozmieszczeniem podłączonych urządzeń. Topologia gwia

Top