Zalecane, 2021

Wybór Redakcji

Różnica między potęgą a potęgą

W matematyce można było zauważyć indeks górny, czyli małą cyfrę umieszczoną powyżej i na prawo od dowolnej liczby. Duża liczba jest trudna do odczytania, porównania i obsługi iz tego powodu superscripty są używane do przekształcania większych liczb w najmniejszą formę. Odbywa się to za pomocą uprawnień i wykładników, które są podstawową koncepcją matematyki, ale są również zestawiane przez wielu studentów. Wykładniki przedstawiają ile razy baza jest mnożona.

Z drugiej strony, jeśli chodzi o moc, składa się z dwóch części, tj. Liczby bazowej i wykładnika. Więc, przeczytaj artykuł, aby zrozumieć, różnicę między potęgą a potęgą.

Wykres porównania

Podstawa do porównaniaWykładnik potęgowyMoc
ZnaczenieWykładnik oznacza liczbę, opisującą moc, do której podnoszono numer bazowy.Moc oznacza iloczyn ciągłego mnożenia tej samej liczby bazowej.
ReprezentujeLiczba razy, numer bazowy mają być pomnożone razem.Reprezentuje dwie rzeczy, tj. Numer bazowy i wykładnik.

Definicja wykładnika

W matematyce wykładnik oznacza małą liczbę, umieszczoną w prawym górnym rogu numeru bazowego. Reprezentuje on, ile razy liczba bazowa jest używana jako czynnik, tj. Pomnożona przez siebie. Mogą to być liczby, stałe, a nawet zmienne. Kiedy wykładniki są używane do wyrażania dużej liczby, proces ten określany jest jako podnoszenie mocy.

W notacjach naukowych, wykładniki są niezwykle ważne, ponieważ oznaczają dużą lub małą ilość jako moce 10. Np. Odległość między Słońcem a Ziemią wynosi 1, 496 × 1011 milionów, odległość między Słońcem a Księżycem wynosi 3, 84 × 108 milionów. Istnieją pewne zasady dotyczące wykładników, które są:

 • xm × xn = xm + n
 • xm ÷ xn = xm-n
 • (xm) n = xmn
 • xm × ym = xym
 • xm ÷ ym = x / ym
 • x0 = 1

Definicja mocy

Termin "moc" ma oznaczać, że liczba osiągnęła, podnosząc numer bazowy do wykładnika. Podstawowy numer i wykładnik są podstawowymi elementami mocy, przy czym podstawową liczbą jest liczba pomnożona przez siebie, a wykładnik jest liczbą razy pomnożoną liczbą podstawową.

Moc to nic innego jak liczba wyrażona za pomocą wykładnika. Jest to iloczyn wielokrotnego mnożenia, tego samego czynnika. Istnieją pewne specjalne terminy używane w tym zakresie, które są:

 • Kiedy moc wynosi dwa - Liczba jest podniesiona do kwadratu.
 • Gdy moc wynosi trzy - Liczba jest sześciokątna.
 • Kiedy moc jest dowolna liczba powyżej 3 - liczba jest mnożona "do potęgi".

Kluczowe różnice między wykładnikiem i mocą

Różnicę między potęgą a potęgą można wyraźnie wyciągnąć z następujących przyczyn:

 1. Ilość, opisująca moc, do której podnoszona jest liczba bazowa, określana jest jako wykładnik. Iloczyn ciągłego mnożenia tej samej liczby bazowej nazywany jest mocą.
 2. Wykładnik reprezentuje liczbę razy; numer bazowy należy pomnożyć razem. Z drugiej strony, moc reprezentuje dwie rzeczy, które są liczbą podstawową i wykładnikiem.

Wniosek

Gdy liczby są wyrażone, bez wykładnika, są w standardowej postaci, ale gdy jest wyrażona z wykładnikiem, to ta forma nazywa się formą wykładniczą. Wykładnik jest małą cyfrą umieszczoną w górnym prawym rogu podanej liczby, podczas gdy moc jest całym wyrażeniem, zawierającym numer bazowy oraz wykładnik.

Top