Zalecane, 2022

Wybór Redakcji

Różnica między florą a fauną

Podstawowa różnica między florą a furtą polega na tym, że flora mówi o życiu roślinnym regionu lub pewnego okresu, podczas gdy fauna przedstawia dziką przyrodę danego regionu lub określonego okresu.

Ziemia jest jedyną planetą w całym wszechświecie, która może wspierać życie. W rzeczywistości jest domem dla milionów form życia. Różnorodność roślin i zwierząt na świecie znana jest jako różnorodność biologiczna. Gdziekolwiek pójdziemy, znajdziemy różne odmiany roślin, kwiatów, ptaków, owadów, zwierząt i innych mikroorganizmów.

Być może zauważyliście, że są pewne rośliny i zwierzęta, które występują tylko w danym regionie, tj. Nie można ich zobaczyć w innych częściach świata. Te rośliny i zwierzęta są znane jako flora i fauna tego obszaru. Ten artykuł może pomóc w zrozumieniu pojęcia flory i fauny.

Wykres porównania

Podstawa do porównaniaFloraFauna
ZnaczenieFlora oznacza zbiór gatunków roślin w określonym regionie geograficznym lub siedlisku.Fauna oznacza królestwo zwierząt, które można znaleźć w określonym miejscu geograficznym.
jedzenieRobią własne jedzenie.Zależą od flory żywności.
RuchliwośćNie mogą się ruszać.Mogą przenosić się z miejsca na miejsce.
StudiowałamBotanikaZoologia

Definicja flory

Flora jest terminem łacińskim, który oznacza zbiór rodzimych roślin w ekosystemie, który rośnie na obszarze geograficznym lub w pewnym okresie. Jest to termin botaniczny, który oznacza zróżnicowany zakres życia roślin, który znajduje się w określonym miejscu lub czasie w roku. Można ją sklasyfikować na podstawie regionu, okresu, klimatu itp. Klasyfikacja flory opiera się jednak przede wszystkim na środowisku, w którym jej występowanie jest naturalne.

 • Rodzima flora : rośliny należące do określonego regionu lub lokalizacji są znane jako flora rodzima.
 • Flora rolnicza : Są uprawiane celowo przez ludzi, tj. W celu zaspokojenia ich potrzeb.
 • Flora ogrodnicza : inaczej znana jako flora ogrodowa, jest zasadzona przez ludzi dla celów dekoracyjnych.
 • Weed Flora : To niechciane rośliny rosnące wraz z głównymi roślinami.

Definicja fauny

Termin "fauna" jest greckim rodowodem, którego nazwa pochodzi od rzymskiej bogini. Oznacza to grupę zwierząt, które żyją w określonym regionie geograficznym, siedlisku lub w pewnym okresie czasu. W skrócie, oznacza królestwo zwierząt na danym obszarze. Został on podzielony na następujące kategorie:

 • Kriofauna : zwierzęta, które znajdują się w zimnych miejscach.
 • Kryptofauna : obejmuje te organizmy, które są chronione w ukrytych mikrosiedliskach.
 • Infauna : Organizmy, które znajdują się w dolnej części zbiornika wodnego, głównie osady oceaniczne.
 • Epifauna : zwierzęta wodne, które znajdują się na dnie zbiornika wodnego.
 • Megafauna : duże zwierzęta, które znajdują się w określonym obszarze lub okresie.
 • Mikrofauna : Te organizmy, które są bardzo małe, należą do tej kategorii.

Kluczowe różnice między florą a fauną

Różnicę między florą i fauną można wyraźnie wyciągnąć z następujących przyczyn:

 1. Flora może być zdefiniowana jako roślina życia określonego położenia geograficznego, lub w pewnym okresie. Z drugiej strony fauna oznacza dziką przyrodę, w tym ptaki i mikroorganizmy, które występują w określonym regionie lub okresie.
 2. Flora wytwarza własne pożywienie w procesie fotosyntezy. Odwrotnie, fauna nie może wytwarzać własnego pożywienia, a rośliny są uzależnione od pokarmu, podobnie jak zwierzęta roślinożerne i wszystkożerne.
 3. Jeśli chodzi o mobilność, flora jest nieruchliwa, podczas gdy fauna może łatwo przemieszczać się z miejsca na miejsce.
 4. Badanie flory odbywa się w botanice. W związku z tym badamy faunę w zoologii.

Wniosek

Flora, wraz z fauną i różnymi innymi formami życia, nazywa się biotą jako całością. Różnorodność w królestwie flory i fauny wynika z ziemi, gleby, temperatury, fotoperiodu (światło słoneczne), opadów, ekosystemu i rodzaju roślinności. Flora i fauna regionu pomaga w utrzymaniu równowagi ekologicznej, a także w rozwoju lokalnych gospodarek.

Top