Zalecane, 2022

Wybór Redakcji

Przyjaźnie na Facebooku między rywalizującymi krajami [statystyki]

Ponad 800 milionów ludzi z całego świata należących do różnych regionów, religii i przynależności politycznych łączy i dzieli się swoimi pomysłami za pośrednictwem Facebooka.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ilu ludzi rywalizujących ze sobą krajów codziennie staje się przyjaciółmi na Facebooku?

Do rekordu, 232, 979 połączeń z Indii i Pakistanu na Facebooku w ciągu ostatnich 24 godzin, w czasie pisania postu.

Facebook udostępnia te informacje użytkownikom, aby szerzyć pokój i pomagać w zmniejszaniu konfliktów. Poniżej znajdują się połączenia przyjaciół tworzone każdego dnia pomiędzy ludźmi z różnych regionów i religii.

Połączenia różnych regionów
Połączenia różnych religii

Obserwuj stronę Facebook Friends Without Borders, aby być częścią globalnego ruchu pokojowego.

Top