Zalecane, 2022

Wybór Redakcji

Różnica między wynalazkiem a innowacją

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że na tym świecie nic nie jest trwałe, ani produkty, ani technologia. Z dnia na dzień, ulepszenia i ulepszenia są dokonywane w technologii, co prowadzi do nowych wynalazków i innowacji w każdej dziedzinie życia. Wynalazek odnosi się do stworzenia zupełnie nowego produktu lub urządzenia. I odwrotnie, innowacja jest aktem wprowadzania zmian do istniejącego produktu lub procesu poprzez wprowadzanie nowych sposobów lub pomysłów.

Na pierwszy rzut oka oba terminy brzmią podobnie, ale jeśli sięgniesz głębiej, odkryjesz, że istnieje cienka linia różnicy między wynalazkiem a innowacją, która leży w ich konotacjach. Podczas gdy wynalazek polega na tworzeniu lub projektowaniu czegoś, innowacja jest procesem przekształcania kreatywnego pomysłu w rzeczywistość.

Wykres porównania

Podstawa do porównaniaWynalazekInnowacja
ZnaczenieWynalazek odnosi się do pojawienia się pomysłu na produkt lub proces, który nigdy wcześniej nie powstał.Innowacja oznacza wdrożenie idei produktu lub procesu po raz pierwszy.
Co to jest?Stworzenie nowego produktu.Dodawanie wartości do czegoś już istniejącego.
PojęcieOryginalny pomysł i jego działanie w teorii.Praktyczne wdrożenie nowego pomysłu.
Wymagane umiejętnościUmiejętności naukoweZestaw umiejętności marketingowych, technicznych i strategicznych.
Występuje, gdyNowy pomysł uderza naukowca.Istnieje potrzeba odczuwania produktu lub ulepszenia istniejącego produktu.
ZaniepokojonyPojedynczy produkt lub proces.Połączenie różnych produktów i procesów.
ZajęciaOgraniczony do działu R & D.Rozejrzyj się po całej organizacji.

Definicja wynalazku

Termin "wynalazek" definiuje się jako akt tworzenia, projektowania lub odkrywania urządzenia, metody, procesu, który nie istniał wcześniej. Mówiąc dokładniej, jest to nowatorski pomysł naukowy, który powstał w wyniku badań i eksperymentów, który staje się namacalnym obiektem. Może to być nowy proces wytwarzania produktu lub może być udoskonaleniem produktu lub nowego produktu.

Wynalazki można opatentować, ponieważ zapewniają one bezpieczeństwo wynalazcy, w zakresie praw własności intelektualnej, a także identyfikują go jako rzeczywisty wynalazek. Co więcej, różne kraje mają różne zasady uzyskiwania patentu, a proces jest również kosztowny. Aby być opatentowanym, wynalazek musi być nowatorski, mieć wartość i nieoczywisty.

Definicja innowacji

Słowo "innowacja" samo w sobie oznacza jego znaczenie, jako przekształcenie idei w rzeczywistość. W najczystszym sensie innowacja może być opisana jako zmiana, która zwiększa wartość produktów lub usług; który zaspokaja potrzeby klientów. Właśnie wtedy, gdy na rynku pojawia się coś nowego i skutecznego, zaspokaja ono potrzeby klientów poprzez dostarczanie lepszych produktów i usług.

Innowacja może być wprowadzeniem lub opracowaniem nowego produktu, procesu, technologii, usługi lub udoskonaleniem / przeprojektowaniem istniejących, które zapewniają rozwiązania zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku. Cały proces, który pomaga w generowaniu nowego pomysłu i przełożeniu go na produkty pożądane przez klientów, jest objęty innowacjami.

Kluczowe różnice między wynalazkiem a innowacją

Istotne różnice między wynalazkiem a innowacją są klasyfikowane poniżej:

  1. Pojawienie się pomysłu na produkt lub proces, który nigdy wcześniej nie był wykonany, nazywa się wynalazkiem. Wdrożenie idei produktu lub procesu po raz pierwszy nazywa się innowacją.
  2. Wynalazek związany jest z tworzeniem nowego produktu. Z drugiej strony innowacyjność oznacza dodawanie wartości lub wprowadzanie zmian w istniejącym produkcie.
  3. Wynalazek wymyśla świeży pomysł i jego działanie w teorii. W przeciwieństwie do innowacji, chodzi o praktyczne wdrożenie nowego pomysłu.
  4. Wynalazek wymaga umiejętności naukowych. W przeciwieństwie do innowacji, która wymaga szerokiego zestawu umiejętności marketingowych, technicznych i strategicznych.
  5. Wynalazek pojawia się, gdy nowy pomysł uderza naukowca. I odwrotnie, innowacja powstaje, gdy pojawia się zapotrzebowanie na nowy produkt lub improwizacja w istniejącym produkcie.
  6. Wynalazek dotyczy jednego produktu lub sposobu. W związku z tym innowacja koncentruje się na połączeniu różnych produktów i usług.
  7. Podczas gdy wynalazek ogranicza się do działu badań i rozwoju organizacji. Innowacja rozprzestrzenia się w całej organizacji.

Wniosek

Można więc powiedzieć, że innowacja to nie to samo co wynalazek, ponieważ są to dwie różne koncepcje. Obie te czynności wymagają ogromnych inwestycji kapitałowych w proces badawczy. Co więcej, wynalazkiem jest odkrycie czegoś nowego lub nowego na świecie, podczas gdy innowacja polega na wprowadzeniu skutecznego sposobu użycia, produkcji lub dystrybucji czegoś.

Jedną ważną różnicą między wynalazkiem a innowacją jest pomysł, który okazał się wykonalny, nazywa się go wynalazkiem. Z drugiej strony, innowacja polega na tym, że nie tylko udowodniono, że jest ona wykonalna, ale także wymaga ekonomicznego uzasadnienia i zaspokojenia określonych potrzeb.

Top