Zalecane, 2024

Wybór Redakcji

Różnica między poradnictwem a poradnictwem

W trakcie poradnictwa skupiamy się na słuchaniu problemu, na który ekspert przygotowuje gotowe rozwiązanie. Doradztwo ma na celu omówienie i zrozumienie problemu, doradztwo i upoważnienie go do podjęcia decyzji dotyczących jego / jej kariery lub celów życiowych w sesjach jeden-na-jeden.

Psychologia to dyscyplina badająca ludzkie zachowanie i umysł. Próbuje zadawać pytania o przyczynę indywidualnego zachowania i myślenia. Dwie ważne koncepcje psychologii, których ludzie niełatwo rozpoznają, to poradnictwo i doradztwo, ponieważ obaj starają się znaleźć rozwiązania problemów i prac na rzecz rozwoju człowieka. Poznanie różnic między poradnictwem i poradnictwem może pomóc w wyborze odpowiedniej metody dla ciebie.

Wykres porównania

Podstawa do porównaniaPoradnictwoPoradnictwo
ZnaczenieWskazówki odnoszą się do porady lub odpowiedniej informacji dostarczonej przez przełożonego, aby rozwiązać problem lub przezwyciężyć trudności.Poradnictwo odnosi się do profesjonalnej porady udzielonej przez doradcę osobie, która pomaga mu w przezwyciężaniu osobistych lub psychologicznych problemów.
NaturaZapobiegawczyLeczniczy i leczniczy
PodejścieKompleksowy i ekstrawertycznyWnikliwe i introwertyczne
Co to robi?Pomaga tej osobie w wyborze najlepszej alternatywy.Zmienia perspektywę, aby pomóc mu samodzielnie rozwiązać problem.
Oferty zKwestie związane z edukacją i karierą.Kwestie osobiste i socjopsychologiczne.
Dostarczone przezKażda osoba przełożona lub ekspertOsoba, która ma wysoki poziom umiejętności i profesjonalnego szkolenia.
PrywatnośćOtwarte i mniej prywatne.Poufny
TrybJeden do jednego lub jeden do wieluJeden na jednego
Podejmowanie decyzjiWedług przewodnika.Przez klienta.

Definicja poradnika

Poradnictwo jest rodzajem porady lub pomocy udzielanej osobom indywidualnym, zwłaszcza uczniom, w kwestiach takich jak wybór kierunku studiów lub kariery zawodowej, praca lub przygotowanie do powołania, od osoby wyższej w danej dziedzinie lub eksperta. Jest to proces kierowania, nadzorowania lub kierowania osobą w określonym kierunku działania.

Proces ma na celu uświadomienie uczniom lub jednostkom słuszności lub niewłaściwości ich wyborów i znaczenia ich decyzji, od których zależy ich przyszłość. Jest to usługa, która pomaga uczniom wybrać najbardziej odpowiedni dla nich kurs, odkryć i rozwinąć ich zdolności psychologiczne i edukacyjne oraz ambicje. Wskazówki prowadzą do samorozwoju i pomagają osobie zaplanować mądrze swoją teraźniejszość i przyszłość.

Definicja poradnictwa

Termin doradztwo definiuje się jako terapię mówienia, w której osoba (klient) swobodnie dyskutuje o swoich problemach i dzieli się uczuciami z doradcą, który doradza lub pomaga klientowi w radzeniu sobie z problemami. Ma na celu omówienie tych problemów, które są związane z osobistymi lub społeczno-psychologicznymi problemami, powodującymi ból emocjonalny lub niestabilność psychiczną, co sprawia, że ​​czujesz się nieswojo. Doradca słucha problemów klienta z empatią i dyskutuje o tym w poufnym środowisku. Nie jest to proces jednodniowy, ale jest wiele sesji.

Doradztwo to nie tylko udzielanie rad lub dokonywanie osądów, ale także pomaganie klientowi w jasnym rozpoznaniu źródła problemów i zidentyfikowaniu potencjalnych rozwiązań problemów. Doradca zmienia także punkt widzenia klienta, aby pomóc mu podjąć właściwą decyzję lub wybrać sposób działania. Pomoże to również klientowi pozostać intuicyjnym i pozytywnym w przyszłości.

Kluczowe różnice między poradnictwem a poradnictwem

Znaczące różnice między poradnictwem a poradnictwem podano w następujących punktach:

  1. Porada lub odpowiednia informacja przekazana przez przełożonego w celu rozwiązania problemu lub przezwyciężenia trudności jest znana jako wskazówka. Poradnictwo odnosi się do profesjonalnej porady udzielonej przez doradcę osobie, która pomaga mu w przezwyciężaniu osobistych lub psychologicznych problemów.
  2. Poradnictwo ma charakter prewencyjny, podczas gdy poradnictwo wydaje się być lecznicze, lecznicze lub naprawcze.
  3. Wskazówki pomagają osobie w wyborze najlepszej alternatywy. Ale doradztwo ma tendencję do zmiany perspektywy, aby pomóc mu znaleźć rozwiązanie samodzielnie.
  4. Wytyczne to kompleksowy proces; ma podejście zewnętrzne. Z drugiej strony doradztwo koncentruje się na dogłębnej i wewnętrznej analizie problemu, aż klient zrozumie go i całkowicie go pokona.
  5. Wytyczne są podejmowane w kwestiach związanych z edukacją i karierą, podczas gdy doradztwo jest podejmowane, gdy problem jest związany z kwestiami osobistymi i społeczno-psychologicznymi.
  6. Wytyczne są podawane przez przewodnika, którym może być każda osoba przełożona lub ekspert w danej dziedzinie. W przeciwieństwie do doradztwa, które zapewniają doradcy, którzy posiadają wysoki poziom umiejętności i zostali poddani profesjonalnym szkoleniom.
  7. Wskazówki mogą być otwarte, więc poziom prywatności jest mniejszy. W przeciwieństwie do poradnictwa, w którym zachowana jest całkowita tajemnica.
  8. Wskazówki mogą być podawane indywidualnie lub grupie osób na raz. Wręcz przeciwnie, poradnictwo jest zawsze indywidualne.
  9. W poradniku przewodnik podejmuje decyzję dla klienta. W przeciwieństwie do poradnictwa, gdzie doradca upoważnia klienta do samodzielnego podejmowania decyzji.

Wniosek

Dlatego po przejrzeniu powyższych punktów jasne jest, że poradnictwo i doradztwo to dwa różne terminy. Celem poradnika jest udzielanie rozwiązań, a doradztwo ma na celu znalezienie problemów, pracę nad nim, a następnie jego rozwiązanie. Jednak oba te procesy próbują rozwiązać problemy klienta, w których powinien uczestniczyć zarówno klient, jak i ekspert.

Top