Zalecane, 2024

Wybór Redakcji

Różnica między masą i gęstością

Rozglądając się, znajdziesz szereg obiektów o różnej wielkości, kształcie i fakturze. Obiekty te składają się z materii, która występuje w trzech postaciach: stałej, ciekłej i gazowej. Wszystkie trzy stany materii mają dwie rzeczy wspólne: masę i objętość. Masa to ilość materii, podczas gdy objętość jest miarą przestrzeni zajmowanej przez obiekt. Stosunek tych dwóch aspektów materii znany jest jako gęstość .

Jednostką miary masy jest kilogram, natomiast gęstość mierzona jest w kilogramach na metr sześcienny. Prezentowany artykuł wyjaśnia szczegółowo różnicę pomiędzy masą i gęstością, więc spójrz.

Wykres porównania

Podstawa do porównaniaMasaGęstość
ZnaczenieMasa implikuje ilość materii zawartej w obiekcie.Gęstość obiektu odnosi się do koncentracji materii w obiekcie.
Co to jest?Jest to miara bezwładności.Jest to stopień zwartości.
własnośćZewnętrznyWewnętrzny
PrzedstawiaćMateria obecna w ciele.Obecność masy na jednostkę objętości.
Jednostka SIKilogramKilogram na metr sześcienny

Definicja Mszy

Termin "masa" może być rozumiany jako pomiar ilości materii w czymś, tj. Ile substancji znajduje się w obiekcie. Im bardziej materia zawarta jest w obiekcie, tym większa jest jego masa. Mierzona jest w kilogramach lub w jednostkach pochodnych.

Masa jest wielkością skalarną, opartą na bezwładności. Bezwładność to opór obiektu, zmiana jego stanu ruchu po przyłożeniu siły. Dlatego obiekt o większej masie ma wyższą tendencję do przeciwstawiania się przyspieszeniu. Masa obiektu określa ciężar obiektu bez grawitacji, co oznacza, że ​​pozostaje stały, ponieważ masa nie zmienia się wraz ze zmianą w miejscu w danym momencie czasu.

Definicja gęstości

Mówiąc najprościej, gęstość określa się jako ilość masy obecnej w substancji dla danej objętości. Jest to podstawowa cecha substancji, która wyjaśnia związek między masą i objętością (zajmowaną przestrzenią). Określa, jak ściśle cząsteczki obiektu są pakowane w określoną ilość miejsca.

Gęstość obiektu pozostaje taka sama, niezależnie od kształtu i wielkości. Chociaż można go zmienić, jeśli temperatura i ciśnienie są stosowane do obiektu, ale zmiana gęstości powoduje również zmianę substancji.

Przyczyną zatonięcia lub unoszenia się większości obiektów jest ich gęstość, ponieważ obiekty o mniejszej gęstości mają skłonność do unicestwienia, podczas gdy obiekt o większej gęstości ma skłonność do zatapiania.

Kluczowe różnice między masą i gęstością

Poniższe punkty są istotne pod względem różnicy masy i gęstości:

  1. Określenie masa oznacza ilość materii zawartej w obiekcie. Gęstość nawiązuje do bliskości atomów w substancji, tj. Jak ciasno upakowane są atomy.
  2. Masa jest miarą bezwładności. Odwrotnie, gęstość jest stopniem zwartości.
  3. Masa przedmiotu jest zewnętrzną właściwością, która zależy od materii obecnej w substancji. Przeciwnie, gęstość przedmiotu implikuje wewnętrzną własność obiektu, która nie jest oparta na ilości materii istniejącej w próbce.
  4. Masa reprezentuje ilość materii obecnej w obiekcie. W związku z tym gęstość oznacza masę obecną na jednostkę objętości.
  5. Jednostką miary masy jest kilogram, natomiast standardową jednostką gęstości według normy międzynarodowej jest kilogram na metr sześcienny.

Wniosek

W nauce masa i gęstość są dwoma podstawowymi pojęciami, które są badane wzdłuż, ale są bardzo różne od siebie. Zarówno masa, jak i gęstość są wielkościami skalarnymi, które mają masę, ale nie mają kierunku. Masa obiektu opisuje, jak ciężki jest obiekt, niezależnie od grawitacji, ale gęstość opisuje, jak zwarta jest masa obiektu na jednostkę objętości.

Top