Zalecane, 2022

Wybór Redakcji

Zapobiegaj usuwaniu plików i zmianie nazw plików w systemie Windows

Szukasz sposobu, aby zapobiec usunięciu pliku w systemie Windows XP, Vista lub 7? Może to być nieco trudne w systemie Windows, ponieważ musisz zagłębić się w uprawnienia użytkownika i uprawnienia do plików.

Jeśli masz udostępniony folder dostępny dla komputerów w sieci, oprócz uprawnień NTFS musisz mieć także dostęp do uprawnień do udostępniania. W tym poście przeprowadzę Cię przez kolejne kroki, by zapobiec usunięciu plików.

Zapobiegaj usunięciu pliku

Jeśli chcesz zapobiec usuwaniu pojedynczego pliku na komputerze lokalnym, wykonaj poniższe czynności.

1. Najpierw kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości . Powinieneś otrzymać okno dialogowe z kilkoma zakładkami. Jedna z kart będzie nosiła nazwę Bezpieczeństwo .

Jeśli nie widzisz karty Zabezpieczenia, konieczne może być wyłączenie prostego udostępniania plików. Możesz przeczytać mój poprzedni post, jak wyłączyć proste udostępnianie plików, aby ustawić uprawnienia do poszczególnych plików i folderów.

2. Następnie kliknij przycisk Zaawansowane u dołu karty bezpieczeństwa.

3. Teraz usuń zaznaczenie pola " Dziedzicz od nadrzędnego wpisy uprawnień, które mają zastosowanie do obiektów podrzędnych ".

Pojawi się nowe okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz skopiować lub usunąć uprawnienia nadrzędne. Śmiało wybierz Copy, ponieważ pozwoli nam to na pracę z aktualnymi uprawnieniami i modyfikowanie ich zgodnie z naszymi upodobaniami. W nowszych wersjach systemu Windows 7 opcja została zmieniona na Dodaj .

4. Teraz w polu listy Wpisy uprawnień należy usunąć dowolnego użytkownika lub grupę, której nie chcesz mieć dostępu do pliku. Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli odczytać plik, zmodyfikuj plik, ale po prostu nie usuwaj pliku, kliknij użytkownika i kliknij Edytuj .

5. W wyskakującym oknie dialogowym możesz teraz kontrolować każde indywidualne uprawnienie dla tego pliku lub folderu. Obejmuje to folder Traverse, tworzenie plików, usuwanie, odczytywanie uprawnień, zmianę uprawnień itp.

6. Zauważ, że możesz odznaczyć niektóre elementy z kolumny Zezwalaj, aby uniemożliwić użytkownikowi czytanie lub modyfikowanie pliku. Jednak nawet jeśli usuniesz zaznaczenie uprawnienia Usuń, użytkownik nadal będzie mógł usunąć plik.

Jedynym sposobem, aby zapobiec usunięciu plików, nie jest udzielanie uprawnień do odczytu i jawne odmawianie uprawnień do usuwania . Oznacza to, że możesz po prostu odznaczyć uprawnienia do odczytu w kolumnie Zezwalaj i zaznacz pole Odmawiaj w celu usunięcia. Niestety, gdy dasz uprawnienia do odczytu do pliku, użytkownik będzie mógł go usunąć.

Możesz grać z różnymi uprawnieniami, aby kontrolować plik lub folder dokładnie tak, jak chcesz. Zasadniczo można zapobiec zmianie nazwy pliku, usunięciu pliku, modyfikacji plików i innych. Należy pamiętać, że ma to sens tylko wtedy, gdy konto użytkownika, które próbujesz ograniczyć, jest standardowym użytkownikiem. Jeśli są administratorem, mogą bardzo łatwo przejść do tego samego okna dialogowego, co Ty i przywrócić odpowiednie uprawnienia. Cieszyć się!

Top